Školka

Výuka v Métis začíná každý den v devět hodin ráno. Mezi osmou a devátou hodinou funguje ranní družina pro žáky školky a prvního stupně.

Typy:

Dopolední školka

Příchod dětí do školky je možný mezi 800 a 900 ráno. V dopolední školce probíhá většina vzdělávacích aktivit, je zde méně času věnováno relaxačním činnostem. Dopolední školka je ukončena obědem v čase 1230 – 1300.

Celodenní školka

Probíhá v čase 900 – 1700 hod. Počítá s celodenním zaměstnáním dítěte tak, aby byl maximálně efektivně využit čas, který dítě ve školce stráví, ale zároveň nedocházelo k jeho přetěžování.

900 - 1030 ranní kroužek – společné zahájení dne, navazuje ranní vzdělávací program podle tematického rozvrhu
1030 - 1100 dopolední svačina
1100 - 1200 sportování podle počasí venku nebo v tělocvičně
1200 - 1230 oběd
1230 - 1330 relaxace, společná četba, volná hra
1330 - 1500 odpolední vzdělávací program podle tematického rozvrhu
1500 - 1530 odpolední svačina
1530 - 1700 pohybové aktivity podle počasí v tělocvičně nebo na školní zahradě
1300 - 1700 probíhají kroužky podle zájmu rodičů.

Tématický rozvrh

Ve školce je vzdělávací obsah rozdělen do pěti oblastí a každé z nich je věnován jeden den v týdnu:

  • Počtářský den – zahrnuje nejen matematiku, ale i logiku, prostorovou orientaci a další související oblasti
  • Jazykový den – je věnován rozvoji komunikačních dovedností, dramatické výchově, seznamování s jazykem českým a anglickým
  • Objevitelský den – patří zejména přírodním vědám od botaniky, přes zoologii, fyziku, chemii až ke geologii a astronomii
  • Výtvarný den – měl by se spíše jmenovat estetický, protože během něj se děti věnují nejen výtvarné činnosti, ale i hudbě, pohybově-estetickému vyjádření atd.
  • Pracovní den – den šikovných rukou. Děti rozvíjejí jemnou motoriku. Sem patří tkaní, vyšívání, modelování, stříhání,… ale i práce na školní zahradě, péče o rostliny apod.

Během ranního i odpoledního vzdělávacího programu pracují děti individuálně nebo ve skupinách, samostatně nebo pod vedením učitele – vše v závislosti na náročnosti tématu, pokročilosti dítěte a jeho potřebách.

Děti v rámci školky tráví hodně času venku. Nejen v době vycházek a sportování, ale podle počasí a tématu i během ranního a odpoledního vzdělávacího programu.

KALENDÁŘ AKCÍ - 2021