Zápis do 1. třídy na školní rok 2020-2021

Všeobecné informace

Přijímání žáků k plnění povinné školní docházky se řídí zákonem č. 561/2004 Sb. §36 ve znění pozdějších předpisů. Odklad povinné školní docházky se řídí § 37 téhož zákona. Plnění povinné školní docházky v zahraniční škole se řídí § 38 téhož zákona. Jiný způsob plnění povinné školní docházky se řídí § 40 téhož zákona. Individuální vzdělávání se řídí § 41 téhož zákona ve znění pozdějších předpisů a novel.

Pro školní rok 2020–2021 přijímáme děti narozené od 1.9.2013 do 31.8.2014. Děti, které se narodily od 1.9.2014 do 31.12.2014, přijímáme pouze s doporučením pedagogicko-psychologické poradny. Děti, které se narodily od 1.1.2015 do 30.6.2015, můžeme přijmout pouze na základě doporučení pedagogicko-psychologické poradny a lékařského posudku. Žádosti o odklad podávejte ve své spádové škole dle trvalého bydliště. V příštím školním roce je možné zúčastnit se zápisu v naší škole, dostačuje doložení rozhodnutí o odkladu pro školní rok 2020–2021.

Informace o zápisu do 1. třídy v Métis - základní škola s.r.o.

Na školní rok 2020–2021 škola přijímá 18 žáků k plnění povinné školní docházky.
Zápis bude probíhat v učebnách v školy ve dnech 1.4. a 2.4. v čase 14, 00–18,30 hodin.
V terminu od 16.3. do 30.3.2020 přijímáme přihlášky zájemců o studium v první třídě, zasílejte přihlášky mailem.
Přihlášky ke stažení.
Je nutno se přihlásit na konkrétní termín a čas k zápisu na mail veronika.patrasova@zsmetis.cz. Přihlášovaní k zápisu bude probíhat v termínu 16.3. do 30.3.2020 .

Potřebné doklady k zápisu:
• Občanský průkaz
• Rodný list dítěte
• Povolení k pobytu (cizinci)

Zápis bude probíhat na 4 stanovištích formou plnění úkolů. Na stanovištích budou děti získávat bodové ohodnocení.
Stanoviště 1
(nejvyšší počet bodů: 6) - kresba a nápodoba písma, pracovní list 
Stanoviště 2
(nejvyšší počet bodů: 6) - matematické a logické dovednosti
Stanoviště 3
(nejvyšší počet bodů: 8) - jazykové dovednosti a komunikace
Stanoviště 4
(nejvyšší počet bodů: 6) - pohovor s ředitelkou školy

Nejvyšší počet dosažených bodů je 26. Pro přijetí do první třídy je třeba dosáhnout minimální počet bodů 16.
Děti, které mají na škole již sourozence nebo navštěvují školku v Métis – základní škola od začátku školního roku a splní podmínky pro přijetí, budou přijaty k základnímu vzdělávání.
V případě rovnosti bodů rozhodne o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání los za přítomnosti ředitele školy, zástupce zřizovatele školy a předsedy školské rady dne 4.4.2020.
Seznam přijatých dětí (pod přidělenými číselnými kódy) k základnímu vzdělávání bude zveřejněn na webových stránkách školy do 8.4.2019.

Zákonní zástupci přijatých dětí k základnímu vzdělávání budou vyzváni k podpisu Smlouvy o studiu na základní škole. Smlouvu musí zákonný zástupce podepsat do 10.4.2020 a zaplatit první splátku školného do 19.4.2020. Pokud se zákonní zástupci nedostaví a v závažných případech si ani nesjednají předem náhradní termín, bude volné místo nabídnuto dalšímu zájemci.


KALENDÁŘ AKCÍ - 2021