Učební plán

Týdenní počty vyučovacích hodin pro 1. - 5. třídu

Vyučovací obor (předmět) Časová dotace – počet hodin za týden
1.ročník 2.ročník 3.ročník 4.ročník 5.ročník
P Z P Z P Z P Z P Z
Český jazyk 7 - 7 - 8 - 8 - 8 -
Anglický jazyk 4 1 4 1 4 1 3 1 3 1
Matematika 4 - 4 - 4 - 5 - 5 -
Práce s PC - - - - - - - - 1 -
Člověk a jeho svět 2 - 2 - 2 - 3 - 3 -
Estetika a práce 2 1 3 1 4 1 4 1 4 1
Sport 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Celkem hodin za týden 21 - 22 - 24 - 25 - 26 -

P – povinné hodiny, které absolvují všichni žáci bez ohledu na zvolené zaměření

Z – zájmové hodiny, které rozšiřují nabídku povinných hodin anglického jazyka, estetiky  a sportu. Dítě automaticky navštěvuje a využívá nabídku zájmových předmětů, pokud jej rodič neodhlásí.

Integrované předměty na I. stupni

Člověk a jeho svět: prvouka, vlastivěda, přírodověda

Estetika a práce: integrovaný předmět: umění a kultura (hudební výchova, výtvarná výchova) + člověk a svět práce

Sport: tělesná výchova


Týdenní počty vyučovacích hodin pro 6. - 9. třídu

Vyučovací obor (předmět) Časová dotace – počet hodin za týden
6.ročník 7.ročník 8.ročník 9.ročník
P Z P Z P Z P Z
Český jazyk 4 - 4 - 4 - 4 -
Anglický jazyk 4 1 4 1 4 1 4 1
Další cizí jazyk - - 2 - 2 - 2 -
Matematika 4 - 4 - 4 - 4 -
Práce s PC 1 - - - - - - -
Dějepis 2 - 2 - 2 - 2 -
Výchova k občanství 1 - 1 - 1 - 1 -
Fyzika 1 - 2 - 2 - 2 -
Chemie - - - - 2 - 2 -
Přírodopis 2 - 2 - 2 - 2 -
Zeměpis 2 - 2 - 2 - 2 -
Estetika a práce 3 1 3 1 3 1 4 1
Sport a zdraví 2 1 3 1 3 1 2 1
Seminář - Projektování 2 - 1 - 1 - 1 -
Celkem hodin za týden 28 - 30 - 32 - 32 -

Integrované předměty na II. stupni

Estetika a práce: umění a kultura (hudební výchova, výtvarná výchova) + člověk a svět práce

Sport a zdraví: tělesná výchova + výchova ke zdraví


KALENDÁŘ AKCÍ - 2021