O potvrzení můžete požádat v ředitelně školy:

čtvrtek 12.3 2020 v čase 9,00 - 12,00 hodin

pátek 13.3.2020 v čase 10,00 - 12,00 hodin